EarthDaily Analytics zakládá s více než 50 partnery z průmyslu, nevládních organizací i vládních institucí Sdružení na podporu ukrajinských zemědělců (SUFC) pro poskytování materiální pomoci ukrajinskému zemědělství

K zapojení do Sdružení na podporu ukrajinských zemědělců zve také další průmyslové, nevládní i vládní subjekty VANCOUVER, BC, 14. dubna 2022 /PRNewswire/ — Společnost EarthDaily Analytics Corp. (dále jen „EDA” nebo „společnost”), vertikálně integrovaná společnost pro zpracování a analýzu…

Leave a Reply

Your email address will not be published.